Мэдээ мэдээлэл
Төвийн бүсийн уулзалтанд багш Д.Тамирын заасан сургалтын үйл ажиллагаа 1-р байрт шалгарлаа.

...

2023-10-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
12 дугаар ангийн ЭЕШ- ийн "Сорил-4"

...

2023-04-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дизайн, зураггүй XVII олимпиад

...

2023-04-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЭХ ХЭЛ БИЧГИЙН ШАЛГАЛТ

...

2023-04-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
физикийн хичээлийн туршилт

...

2023-04-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
итгэлтэй утасСурагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, бага ангийн сурагчдын " Гараас гарт" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн сурагчдын гар утасны хэрэглээг багасгах зорилготой "ИТГЭЛТЭЙ УТАС"-ыг бага, ахлах сургуулиудад 2ш байр

...

2023-04-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
итгэлтэй утасСурагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, бага ангийн сурагчдын " Гараас гарт" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн сурагчдын гар утасны хэрэглээг багасгах зорилготой "ИТГЭЛТЭЙ УТАС"-ыг бага, ахлах сургуулиудад 2ш байр

...

2023-04-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ОЮУНЛАГ ХОНГОРЧУУД

...

2023-03-24 12:05:40

Дэлгэрэнгүй..
ҮНДЭСНИЙ БИЧГЭЭ ӨВ ТЭГШ СУРЪЯ”

...

2023-03-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дотуур байрын сурагчдын тоглолт

...

2023-03-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..