ҮНДЭСНИЙ БИЧГЭЭ ӨВ ТЭГШ СУРЪЯ”

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7-р ангиудын дунд “ҮНДЭСНИЙ БИЧГЭЭ ӨВ ТЭГШ СУРЪЯ” аян 3 үе шаттайгаар 2 сарын хугацаанд зохион байгуулагджээ. Энэхүү аянд залуу багш Т.Даваажавын бэлтгэн оролцсон 7б анги 3-р байрыг эзэлсэн амжилтыг үзүүлжээ.     
  	  
    <div style= 2023-03-15 00:00:00