Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт

...

2024-01-18 16:31:46

Дэлгэрэнгүй..
Сумын ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт

...

2023-04-12 12:18:21

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг дарга, Өлзийт сумын Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ хавсралт

...

2023-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..