хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;
Аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр,

...

2023-01-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг дарга, Өлзийт сумын Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ хавсралт

...

2023-01-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөө

...

2023-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..