2022-2023 оны хичээлийн жилийн 5 настай хүүхдүүдийн төгсөлтийн " Тайлант өдөрлөг"-ийн үйл ажиллаагаа зохион байгуулагдлаа. Хүүхдүүд эцэг эхчүүддээ сурсан мэдсэн зүйлээ сонирхуулж Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш Д.Ариунаа. Ц.Долгорсүрэн нар зочиноор о

  2023-05-25 00:00:00