Танилцуулга

Өлзийт сумын  хүүхдийн цэцэрлэг нь  1965 онд  1 бүлэг, 25 хүүхэдтэй, эрхлэгч багш, асрагч, тогооч гэсэн 4 орон тоотой ХАА-н “Цэцэглэлт” нэгдлийн дэргэд анх үүсгэн байгуулагдснаар тасралтгүй 54 жил Сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагаа явуулж аймгийн шилдэг цэцэрлэгээр 3 удаа шалгарч ажилласан сумын тэргүүний байгууллага, хамт олон юм.

МУЗГ-ын хөрөнгө оруулалтаар 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга ШИФР: НМЗ-2013/1005 стандартаар 2016 онд “Хангайн нар” ХХК –иар зураг төсөв хийгдэж, 2017 оны 6 дугаар сараас “Жишиг Бетон” ХХК барьж   2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр  2 давхар 3400,85м3 талбайтай барилга ашиглалтад орсноор 17 багш, ажиллагсадтай  үндсэн 4 бүлэгт 122 суралцагч, хувилбарт сургалт явуулын үйлчилгээнд 50, нүүдлийн гэр цэцэрлэгт 90 хүүхэд суралцаж хамран сургалтыг урьд оны түвшинээс 5%  ахиулж  85%-д хүргэж ажиллаж байна.

           Боловсон хүчин:

           Цэцэрлэг нь удирдах ажилтан 1, СӨН-ы хүүхдийн мэргэжлийн багш 4, дуу хөгжмийн багш 1, явуулын сургалтын 1 багш, мэргэжлийн туслах багш 4,  үйлчлэгч 2, тогооч 1, туслах тогооч 1, нярав 1, харуул хамгаалагч  2 нийт 17 орон тоотой, дээд боловсролтой 9, тусгай дунд 2, бүрэн дунд боловсролтой 6, үүнээс   1-5 дах жилдээ ажиллаж байгаа багш 2,  6-10 жил 3 багш, тэргүүлэх зэрэг 1, заах аргач зэрэгтэй 2 багш тус тус ажиллаж байна. 

 

Бидний амжилт:

 • 2007 он үйл ажиллагаа үр дүнгийн гэрээгээр “Тэргүүн” байр
 • 2008 он “Оюуныг дээдлэгч хүүхдийн элч “ байгууллага хамт олон
 • 2010 он  Эрүүл мэндийг дэмжигч 1 зэргийн болзолт хамт олон
 • 2013 он “Архигүй амьдрал- Бидний ирээдүй”  хоёрдугаар байр
 • 2014 он “Оны шилдэг хамт олон”, ҮЭ-ийн анхан шатны тэргүүний байгууллага
 • 2015 он Сумын эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага
 • 2016 он “Эрүүл ирээдүйг, өөрөөсөө эхэлье” уралдааны тэргүүн байр
 • 2017 он  Аймгийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага
 • 2018 он  Соёлч, бүтээлч хамт олон
 • 2019 он  Сумын Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага
 • 2020 он  Авлига, гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон
2022-10-28 11:59:51