Мэдээ мэдээлэл
Үйлчилгээний ажилчдын баярын өдрийн үйл ажиллагааг цэцэрлэгийн зөвлөл зохион байгууллаа.

...

2024-04-04 11:07:40

Дэлгэрэнгүй..
Багшийн туслах нарын дунд "Эрүүл ахуйн дадал хэвшил" сэдвийн хүрээнд шүд угаах дарааллаар сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

...

2024-03-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Гамшгаас хамгаалах сургалт, үзүүлэх сургуулилтанд оролцсон тухай

...

2024-03-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"Өглөөний дасгал" удирдамжит үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа.

...

2024-03-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"Цахим хэвшье"- цахим ур чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ тус аймагт зохион байгуулагдлаа.

...

2024-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"Малчиддаа тусалж хамтдаа туулья" аянд нэгдлээ.

...

2024-03-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БЕГ, БШУЯ-наас хуваарилагдсан Хувилбарт сургалтын 2 гэр, нарны цахилгаан үүсгэвэр 1, 2 био 00, Хөлдөөгч зэрэг 13.994.526 төгрөгний бараа материалыг хүлээн авлаа.

...

2024-03-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүүхэд хамгааллын талаар бүлгийн хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргалаа.

...

2024-02-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2024 оны суралцагчдын дунд зохион байгуулах дугуйлангийн төлөвлөгөөгөө батлууллаа.

...

2024-02-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
"Цахим ур чадвар"-ын сургалтанд хамрагдлаа.

...

2024-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..