Монгол цэргийн өдрийг угтаж зохион байгуулах БУУХИА тэмцээний удирдамж