ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай ТАТАХ
2 Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай ТАТАХ
4 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
5 "Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлах тухай ТАТАХ
6 Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай ТАТАХ
7 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай ТАТАХ
8 Хамтарсан багийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай ТАТАХ
9 ОНХС-н хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
10 Хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлах тухай ТАТАХ
11 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
12 "Шинэ хөгжил Цэцэглэлт" ОНӨААТҮГ-ыг байгуулах тухай ТАТАХ
13 Тогтоол хүчингүй болгох тухай ТАТАХ
14 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай ТАТАХ
15 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
16 Тариалангийн газрын хаягжуулалтын тухай ТАТАХ
17 "Шинэ хөгжил Цэцэглэлт" ОНӨААТҮГ-н ТУЗ-н бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ТАТАХ
18 Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам батлах тухай ТАТАХ
19 Сумын 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
20 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай ТАТАХ
21 Энгийн болон ахуйн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэж зайлуулах, булшлах ажлын үйлчилгээний төлбөр хураамжийн хэмжээг батлах ТАТАХ
22 Бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай ТАТАХ
23 Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
24 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийг батлах тухай ТАТАХ
25 Сумын газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
26 ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
27 ИТХ-ын хороодыг байгуулж, чиглэл, ажиллах журмыг батлах тухай ТАТАХ
28 ГХУСАЗСЗ-н бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
29 Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуулийн тов зарлах тухай ТАТАХ
30 ОНХ-ын нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах сумын сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ТАТАХ
31 Ухуулах хуудас болон зурагт самбар байршуулах байршлыг тогтоох тухай ТАТАХ
32 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
33 Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх дэмжих "Өлзийт хөгжил сангийн журам"-ыг батлах тухай ТАТАХ
34 Мал амьтныг шимэгчтэх өвчнийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
35 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
36 Орон нутгийн өмчийн тухай ТАТАХ
37 ОНХ-ын нөхөн сонгуулийн санал авах байрыг тогтоох тухай ТАТАХ
38 Эмэгтэйчүүдээс гаргасан уриалгыг дэмжих тухай ТАТАХ