ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
2 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай ТАТАХ
3 Тогтоол хүчингүй болгох тухай ТАТАХ
4 "Шинэ хөгжил Цэцэглэлт" ОНӨААТҮГ-ыг байгуулах тухай ТАТАХ
5 Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай ТАТАХ
6 Энгийн болон ахуйн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэж зайлуулах, булшлах ажлын үйлчилгээний төлбөр хураамжийн хэмжээг батлах ТАТАХ
7 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
8 Бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай ТАТАХ
9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай ТАТАХ
10 Сумын 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
11 Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам батлах тухай ТАТАХ
12 "Шинэ хөгжил Цэцэглэлт" ОНӨААТҮГ-н ТУЗ-н бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ТАТАХ
13 Тариалангийн газрын хаягжуулалтын тухай ТАТАХ
14 Сумын газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
15 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийг батлах тухай ТАТАХ
16 Нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
17 ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай ТАТАХ
18 ИТХ-ын хороодыг байгуулж, чиглэл, ажиллах журмыг батлах тухай ТАТАХ
19 ГХУСАЗСЗ-н бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
20 Орон нутгийн хурлын нөхөн сонгуулийн тов зарлах тухай ТАТАХ
21 ОНХ-ын нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах сумын сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай ТАТАХ
22 Ухуулах хуудас болон зурагт самбар байршуулах байршлыг тогтоох тухай ТАТАХ
23 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
24 Орон нутгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх дэмжих "Өлзийт хөгжил сангийн журам"-ыг батлах тухай ТАТАХ
25 Мал амьтныг шимэгчтэх өвчнийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай ТАТАХ
26 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
27 Орон нутгийн өмчийн тухай ТАТАХ
28 ОНХ-ын нөхөн сонгуулийн санал авах байрыг тогтоох тухай ТАТАХ
29 Эмэгтэйчүүдээс гаргасан уриалгыг дэмжих тухай ТАТАХ