Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт;
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...