Тухай жилийн төсөвт орсон өөрчлөлт
2023 оны төсвийн тодотгол

2023 оны төсвийн тодотгол...

2023-07-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төсвийн тодотгол

2022 оны төсөвт Сумын ИТХ-ын 2022 оны 06 сарын 03-ны өдрийн 08/24 тоот тогтоолоор тодотгол хийлээ. Тодотголоор 2021 оны жилийн эцсийн үлдэгдэл төсвийг нэмж тодотгов....

2022-06-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..