Мэдээ мэдээлэл
замын цас цэвэрлэлээ

байгууллага хамт олноороо хувиарт газрын замын цас цэвэрлэлээ. ...

2022-12-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эх хэл бичиг соёлын аяны хүрээнд

эх хэл бичиг соёлын аяны хүрээнд сумын хэлний бодлогын зөвлөлөөс 4 асуулга бүхий сорилын шалгалт авлаа. ...

2022-11-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Архивын аяны хүрээнд

"Ажилтны соёл удирдлагын манлайлалаас эхэлнэ"аяны хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж тайланг хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүллээ...

2022-11-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Үндэсний хэл бичиг соёлын аяны хүрээнд

Эх хэл бичиг соёл аяны хүрээнд ажилчдын энгэрийн тэмдэгийг үндэсний монгол бичгээр бичиж зүүлээ. ...

2022-11-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
өвлөн бүжье аймгийн уралдаанд амжилттай оролцлоо.

Өвлөн бүжье аймгийн уралдаанд ахмад настан болон сурагчдын гэсэн 2 хамтлаг орж амжилттай оролцлоо...

2022-11-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТСҮХ улсын тооллогын ажлыг зохион байгууллаа

ТСҮХДГ-ЫН улсын тиооллогын үйл ажиллагааг 2022 оны 10р сарын 23-25ны өдрүүдэд зохион байгуулж 35 дурсгалыг тооллогод хамрууллаа. ...

2022-10-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
багуудын дунд урлаг спортын наадмыг зохион байгууллаа

аймаг сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ивээл дор багуудын дунд урлаг спортын наадмыг зохион байгууллаа. Төв хөдөөгийн 6 баийн 190 гаруй малчид ард иргэд урлагийн 3, спортын 4 төрлийн тэмцээнд хурд хүч авхаалж самбаагаа дайчла...

2022-10-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багуудад урлаг соёлын үйлчилгээг хүргэж ажиллаа

2022 оны 10 дугаар сарын 10-17 ны өдрүүдэд БИНХ-р явж урлаг соёл, спортын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан ажиллаа...

2022-10-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
соёл урлагийн ажилчдын баярыг сум орон нутагтаа зохион байгууллаа.

соёл урлагийн ажилчдын баярын сум орон нутагтаа тэмпэглэн их эзэн Чингис хааны иш хөргийг хүндэтгэлтэйгээр соёлын төвдөө залж ахмадуутайгаа хамтран урлагийн тоглолт үдшийн цэнгүүний үйл ажиллагааг зохион байгуулж төрийн...

2022-09-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..