Видео мэдээ

 • Хууль бусаар ан агнах хэргийн хуулийн хариуцлага

  2022-11-29 19:14:26

 • Нутгийн удирдлагын 30 жил "Сумын аварга" шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн

  2022-11-29 19:10:15

 • Хөршийн холбоодын туршлага 2022

  2022-11-29 18:56:55

 • Ямаат уулын эзэд

  2022-11-11 15:43:51

 • “Оролцъё-Шийдье-Хөгжье” олон нийтийн оролцоот сургууль нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

  2022-10-19 16:43:11

 • хөдөө аж ахуйн кластер төслийн танилцуулга

  2022-06-22 16:39:27

 • Үзэсгэлэнт Өлзийт сум

  2022-04-28 12:15:50