Засаг даргын захирамж
Хууль бус агнуур болон тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

...

2022-10-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын зохион байгуулах тухай №119

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай №108

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай №113

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Нохой муур устгалын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвс худалдан авах ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуултын ажлыг зохион байгуулах тухай №117

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай №122

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай №96

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

...

2022-10-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..