Одоогоор зарлагдсан төсөл хөтөлбөр байхгүй байна.

Цаг үеийн мэдээлэл оруулж хэвшсэн, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

2022-11-01 00:00:00