ИТХ-ын тогтоол
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай...

2022-09-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..