ОУЭ-н эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан Ээждээ захидал бичээрэй захидлын уралдаан зохион байуулав