цэцэрлэгийн бэлтгэл ангид Амар байна уу? өдөрлөг зохион байгууллаа.

Цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгт "Амар байна уу" өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт 22 хүүхэд оролцож хоньчин , ямаачин 2 баг болгон хувааж 4үе шаттайгаар тэмцээнийг зохион байгуулж ямаачин баг түрүүллээ.

2023-02-15 11:00:00