Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын мэргэжилтэн Б.Содончимэг, Б.Батцэнгэл нар цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Баянхонгор аймгийн Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас хүүхдийг ахуйн осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх " Хамтдаа шалгая, хамгаалья" арга хэмжээний талаарх мэдээллийг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын мэргэжилтэн Б.Содончимэг, " Гэр бүл дэхь хүүхэд хамгаалал" сэдвээр мэргэжилтэн Б.Батцэнгэл нар цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

2023-12-01 15:31:56