Улаанбаатар хотын улсын тэргүүний 41 дүгээр цэцэрлэгээр орж туршлага судаллаа.

Улаанбаатар хотын  улсын тэргүүний 41 дүгээр цэцэрлэгээр орж  цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн сурч хөгжих орчин, сургалтын үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судаллаа.

2023-11-21 00:00:00