Сумын ҮЭ-ийн хорооноос зохион байгуулсан хууль эрх зүйн " Дэвжээ" тэмцээнд амжилттай оролцож Дэд байранд шалгарлаа.

Сумын ҮЭ-ийн хорооноос зохион байгуулсан хууль эрх зүйн " Дэвжээ" тэмцээнд амжилттай оролцон дэд байрт шалгарч " Өргөмжлөл" 400 мянган төгрөгөөр шагнагдлаа. Энэхүү тэмцээнд  “ Хөдөлмөрийн тухай хууль, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт” сэдвээр гэрийн даалгавар жүжигчилсэн тоглолт бэлтгэн оролцлоо.

Хөдөлмөрийн тухай хууль”, ХАБЭА тухай хууль”,Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”, Зөрчлийн тухай хууль” гэх мэт хуулиадаар багш ажиллагсдад сургалт мэдээллийг эрхлэгч Б.Баттулга өгч  мэдлэгийг бататгах зорилгоор  АХА тэмцээнийг зохион байгуулж тэргүүн байрыг  архив, бичиг хэргийн  ажилтан Д.Насанбаяр түрүүлж багш Ц.Ганчимэг дэд байранд шалгарлаа.  

2023-11-28 00:00:00