Багш , ажиллагсад 3 дугаар шатны оношлогоо үзлэгт хамрагдлаа.

Багшийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр  Улаанбаатар хотод SM мэс заслын эмнэлэгт 5 багш ажиллагсад оношлогоо шинжилгээнд хамрагдаж нийт 5 төрлийн үзлэг хийгдэж  1000.0 сая төгрөгний зардлыг төсвөөс гаргасан байна.

2023-11-20 00:00:00