Хүүхэд хөгжлийн үнэлгээний арга зүйн сургалт 2023 оны 03дугаар сарын 17-31 өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулагдаж бүлгийн багш нар хамрагдлаа.

 

2023-03-31 00:00:00