"Шаргалжуут голын жавар 2023" арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа