Дархлаажуулалтын ээлжит 10 хоногийг зохион байгууллаа