Мэдээ мэдээлэл
Амилуулах суур тусламж сэдэвтэй сургалт зохион байгууллагдлаа

Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулагдсан насанд хүрэгчдийн амилуулах суурь тусламж сэдэвт сургалтад Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвөөс их эмч У.Сожидмаа, баг эмч д.Амартүвшин, сувилагч Ц.Амараа нар 2022 оны 10 с...

2022-10-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын хүн амын дунд суурь үнэлгээг хийлээ.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж буй "Эрүүл монгол хүн" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Өлзийт сумын нийт хүн амын 10 хувьд нь буюу 390 хүнд эрүүл мэндийн суурь үнэлгээг 2022 оны 10 сарын 15-аас...

2022-10-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Малчдын эрүүл мэндийг дэмжих үзлэг оношлогоо, нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаанд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Австралийн элчин сайдын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа малчдын эрүүл мэндийг дэмжих төслийн хүрээнд сумын мал аж ахуйн 5 багт 2 их эмчээр ахлуулсан баг 2022 оны 10 сарын 17-аас эхлэн 2022 оны 11 сарын 17 хооронд халдва...

2022-10-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУВИЛАГЧ НАРЫН ДУНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

...

2022-02-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..