Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 49,900,000 төгрөгөөр хог тээврийн машин худалдан авлаа.