Сумын Засаг даргын 2023.10.11 A/148 захирамжаар ажлын хэсэг хөдөө багуудаар өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг үнэлэх, Хүүхэд хамгааллын асуудлаар эцэг эхээ сонсох, 2-5 насны алслагдмал байгаа малчдын хүүхдүүдэд дасгал даалгавар өгөх зөвлөн туслах ажлуудаар багуу

Ажлын хэсэгт цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Баттулга 2-р багийн ахлагчаар, 4-р багт явуулын багш "Хүүхдийн элч" Д.Насанбаяр нар багуудаар ажиллалаа.

   

 

2023-10-16 00:00:00