Аймаг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн нэрэмжит "Малчдын урлаг, спортын наадам, үзэсгэлэн" зохион байгуулах удирдамж