“Иргэдийн оролцоотой-Сумын төвийн шинэчлэл“ төслийн өнөөгийн байдал цаашдын зорилт, бидний оролцоо сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийн удирдамж
2023-05-05 17:18:09