Сумын Улаан Загалмайн хорооноос цэцэрлэгийн хамт олныг шагнаж урамшууллаа.