Намрын мод тарилтын ажлыг зохион байгуулав.

10 дугаар сарын 08-наас эхлэн Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрүүдийн хүрээнд энэ намрын мод тариалалтаар сумын төвийн зам

орчимын бүсэд 4400 ширхэг улиас, хайлас модны тарилтыг  хийж, модны ургалт арчилгаа тордолгоо, усалгааг хийлээ.

2022-10-25 15:11:15