ҮЭ-н 80 жилийн ойн туг аялах ажлын хүрээнд: Тугийг ЕБС-д хүлээлгэн өглөө