төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд тулгамдсан асуудлын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа