Мэдээ мэдээлэл

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 "Архидан согтуурахтай тэмцэх жилийн аяныг зохион байгуулах тухай" захирамжийн дагуу Өлзийт суманд тус жилийн аяны нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11 цагт Засаг даргын тамгын газар болон Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төвүүд хамтран зохион байгууллаа.