Байгууллагын зохион байгуулалт, архивын албан хэрэг хөтлөлтийн аймгийн салбар комисс Өлзийт сумын ЭМТ-д ажиллаж байна
2019-05-28 14:46:14 363

Байгууллагын зохион байгуулалт, архивын албан хэрэг хөтлөлтийн аймгийн салбар комисс Өлзийт сумын ЭМТ-д ажиллаж байна

ЗАР МЭДЭЭ