Өлзийт сумын ИТХ

С.Гонгор ИТХ-ын дарга
Д.Нарантуяа ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Өлзийт сумын ЗДТГ

Д.Цэдэнсодном Засаг дарга
Ц.Эрдэнэчимэг Улсын бүртгэгч
Б.Баттулга Газрын даамал
Б.Хүрэлбаатар Нийгмийн бодлогийн мэргэжилтэн
М.Зоригт Тамгын газрын дарга
М.Зоригт Тамгын газрын дарга
Г.Баасанжаргал Дотоод ажил, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Сэр-Од Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Т.Мөнхжаргал Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
С.Лувсанцэрэн Бурхант 1-р багийн Засаг дарга
Г.Нямдаваа Улаан-Уул 6-р багийн Засаг дарга
В.Уугантуяа Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
Б.Ганбаатар Жолооч

Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төв

А.Сүхээ ЭМТ-ийн дарга
Ү.Баттулга НЭМАжилтан
Б.Ууганцэцэг Лаборант
Ч.Сүрэнлхам Нягтлан бодогч

Өлзийт сумын ЕБСургууль

Ө.Хашбилэг Захирал
Б.Энхамгалан Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
Б.Мөнхтогтох Нягтлан бодогч

Өлзийт сумын Соёлын төв

Д.Нямсүх Бүжгийн багш
Ц.Дэлгэрмаа Номын санч, бичиг хэрэг
П.Амгалан Үйлчлэгч

Өлзийт сумын Цэцэрлэг

Б.Баттулга Эрхлэгч
У.Бүгдбаяр Нярав, Бичиг хэрэг
Д.Насанбаяр Нярав, Бичиг хэрэг