"Амар байна уу" хүндэтгэлийн золголт зохион байгууллаа