Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Хууль бус агнуур болон тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
2 Хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага зохион байгуулах тухай №118 ТАТАХ
3 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай №96 ТАТАХ
4 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай №122 ТАТАХ
6 Камержуулалт, камер нэмэх ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай №121 ТАТАХ
7 Хурга төсөлийн эргэн төлөлтийн зохион байгуулах, шинээр өрх сонгон хурга хүлээлцэх ажлын хэсэг томилох тухай №120 ТАТАХ
8 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын зохион байгуулах тухай №119 ТАТАХ
9 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуултын ажлыг зохион байгуулах тухай №117 ТАТАХ
10 Өвс худалдан авах ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
11 Нохой муур устгалын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
12 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай №113 ТАТАХ
13 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай №108 ТАТАХ
14 Хог тээврийн автомашин хүлээлцэх комисс томилох тухай №105 ТАТАХ
15 Зам дагуу гэрэлтүүлгийн ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
16 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа зарлах тухай №92 ТАТАХ
17 Д.Банзрагчид Сумын Заан цол олгох тухай №94 ТАТАХ
18 Д.Батчулуунд начин цол олгох тухай №95 ТАТАХ
19 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг цахимаар явуулах комисс томилох тухай №97 ТАТАХ
20 Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс хөрөнгө зарцуулах тухай №99 ТАТАХ
21 Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №107 ТАТАХ
22 Сургуульд үдийн цай нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
23 Сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоолонд бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №103 ТАТАХ
24 Гудамж хороолол гэрэлтүүлэг нэмэх ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай №90 ТАТАХ
25 Автомашин тээврийн хэрэгсэлгүй өдөр болгох тухай ТАТАХ
26 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, сонгон шалгаруулалт явуулах ажлын хэсэг том ТАТАХ
27 Хэмжих, хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээ баталгаажуулах тухай ТАТАХ
28 Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
29 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ТАТАХ
30 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
32 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай ТАТАХ
33 "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд иргэн бүр мод тарьж ургуулах хөдөлгөөн зохион байгуулах тухай ТАТАХ
34 Өвөл хаврийн морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай ТАТАХ
35 Лэнд менежер програм хангамжид нөхөн бүрдүүлэлт ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
36 "Хүний хөгжлийн дэмжих" жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлах тухай ТАТАХ
37 Сумын алдарт уяач цол олгох тухай ТАТАХ
38 Хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
39 Засаг даргын тамгын газарт шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
40 Засаг даргын тамгын газарт хог тээврийн машин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
41 Нөөцийн өвс, тэжээлийн үнэ тогтоох тухай ТАТАХ
42 Короновирусын халдвараас урьчилан сэргийлэх ажлын эрчимжлүүлэх тухай ТАТАХ
43 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай ТАТАХ
44 Гудамж хороолол гэрэлтүүлэг нэмэх ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай №90 ТАТАХ
45 нийтийн бие засах газрын ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендэрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
46 Засаг даргын тамгын газарт 50 ковш нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
47 Улс аймгийн уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
48 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай ТАТАХ
49 Халдвартгүйтгэлийн бодис, халдвар хамгааллын хувцас хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
50 Нохой муур устгалын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
51 Тариалангийн талбайг хамгаалах тухай ТАТАХ
52 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
53 Шүдний кабинет байгуулах ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ТАТАХ
54 Төсвийн хуваарь батлах тухай ТАТАХ
55 Сумын баяр наадмын тов зарлах, комисс томилох тухай ТАТАХ
56 Байн-Ам 2 дугаар баг, Худаг-Урт 4 дүгээр баг, Бийрийн уулзвар 5 дугаар багуудын бэлчээрийг чөлөөлөх тухай ТАТАХ
57 Түйн голын сав дагуу ойн зурвас бий болгож, мод үржүүлгийн талбай байгуулах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
58 Сумын онцгой байдлын болон гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабыг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
59 Сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн бүртгэл, судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
60 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зэрэгт шилжүүлэх тухай ТАТАХ
61 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
62 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
63 Хүүхдэд хамаатай орчинд хяналт шалгалт хийж, аюулгүй байдлыг хангуулах тухай ТАТАХ
64 Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
65 Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
66 шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
67 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын "Сорил-2" шалгалтын авах ажлын хэсэг томилох тухай ТАТАХ
68 Ажлын хэсэг томилох тухай ТАТАХ
69 Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай ТАТАХ
70 Акталсан хөрөнгийг устгах ажлын хэсэг томилох тухай ТАТАХ
71 Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай ТАТАХ
72 Бог малын хээлтүүлэгчийг ялган суурилах тухай ТАТАХ
73 Монгол хэл бичгийн талаар авах арга хэмжээний тухай №01 ТАТАХ
74 Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглож, хяналт тавих тухай №03 ТАТАХ