төрийн албан хаагчын зөвлөгөөн, баг, байгууллагын дарга нар сумын засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.