соёл урлагийн ажилчдын баярыг сум орон нутагтаа зохион байгууллаа.