Төвийн бүсийн уулзалтанд багш Д.Тамирын заасан сургалтын үйл ажиллагаа 1-р байрт шалгарлаа.

Төвийн бүсийн  туршлага солилцох уулзалт зөвлөгөөн 16 дугаар цэцэрлэг дээр болж цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Баттулга, Арга зүйч Ч.Мэнд-Амар, багш Д.Тамир, Ц.Ганчимэг, Т.Доржпагам, О.Насанбат нар оролцлоо. Энэхүү уулзалт зөвлөгөөнөөр Багш Д.Тамир " Усны шинж чанар" таниулах үзүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг  зааж бүсийн хэмжээнд 1-р байр эзэлсэн амжилтыг үзүүллээ.

   

 

2023-10-26 00:00:00