12 дугаар ангийн ЭЕШ- ийн "Сорил-4"

12 дугаар ангийн ЭЕШ- ийн "Сорил-4" шалгалтыг авч, болзол хангасан сурагчдадаа шагналыг гардууллаа    
  	  
    <div style= 2023-04-24 00:00:00