Дизайн, зураггүй XVII олимпиад

Дизайн, зураггүй XVII олимпиадад амжилттай оролцож орчны дизайн төрөлд Арки Рэки А.Рэгжийбуу 2-р байр эзэлж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйл инженерийн зурагзүйн төрөлд Б. Жамъянгарав тусгай байр эзэлж МУБИС-н дүрслэх урлаг технологийн сургуульд суралцах эрхийн бичгийн эзэд боллоо.

2023-04-24 00:00:00