Боловсролын Ерөнхий Газрын даргын 2022.12.08-ны өдрийн А343 тоот тушаалаар "Сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ний үр дүн гарч манай сургуулийн хамт олон Монгол Улсын хэмжээнд амжилттай дүгнэгдэн 3-р түвшинд эрэмбэлэгдэж 24,9 сая төгрөгийн ур

Боловсролын Ерөнхий Газрын даргын

2022.12.08-ны өдрийн А343 тоот тушаалаар

"Сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ний үр дүн гарч манай сургуулийн хамт олон Монгол Улсын хэмжээнд амжилттай дүгнэгдэн 3-р түвшинд эрэмбэлэгдэж 24,9 сая төгрөгийн урамшуулал авахаар болжээ.

2022-12-10 00:00:00