"Оны шилдэг" Хүүхэд шалгаруулах уралдааны удирдамж
Сумын ИТХ-ын дарга С.Гонгорын гэр бүлийн ивээн тэтгэж буй "Оны шилдэг" Хүүхэд шалгаруулах уралдааны удирдамж .
2-р шатанд шалгарсан сурагчдын нэрс
2022-12-01 17:49:49