Багш, туслах багш нарын нээлттэй үзүүлэх хичээл сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж эцэг эхчүүд идэвхтэй оролцож байна.

 

2023-03-31 00:00:00