Цэцэрлэгийн багш, ажилтан ажиллагсад 2022 оны жилийн эцсийн тайлангаа танилцуулж үзэсгэлэн гаргаж ажлаа дүгнэлээ.

Энэхүү үйл ажиллагаагаар байгууллагын 2022 оны ажлын тайланг цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Баттулга танилцуулж хамт олны хурлаар хангалттай сайн гэсэн үнэлгээ авлаа. Багш ажилтан бүр 5-10 минутын PP бэлтгэн жилийн ажлаа тайлагнаж ажлаа дүгнүүллээ.

2022-12-09 10:03:30