Цэцэрлэгийн багш, туслах багш нарын нээлттэй үзүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа.