Монгол бахархлын өдрийг угтан цэцэрлэгийн бүлгүүдийн эцэг эхчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.

Энэхүү тэмцээнд 1-р байрыг Ч.Мэнд-Амар багштай бага бүлгийн 1 дүгээр баг тэргүүн байр, 2-р байранд Бэлтгэл бүлгийн 1-р баг, 3-р байранд  Дунд бүлгийн баг тамирчид, Эрэгтэй багаас 1-р байранд Дунд бүлгийн баг тамирчид 1-р байр, 2-р байранд Бага бүлгийн эрэгтэй баг тамирчид тус тус байр эзэллээ.

2022-11-21 00:00:00