Үр дүнд суурилсан үйлчилгээ Төвийн бүсийн залуу багш нарын сургалт үйл ажиллагааны тухай

" ТӨВИЙН БҮС"-ийн  ээлжит үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж БШУГ-ын мэргэжилтэн Б.Оюунгэрэл багш хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зөвлөгөө  зөвлөмж өгөх, мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах талаар мэдээлэл өгч  хамтран  ажиллалаа. Энэхүү үйл ажиллагаанд 1-3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа 17 багш оролцож тус цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн багш А.Номин-Эрдэнэ амжилттай оролцож залуу багш нарын групп нээн цаашид 2-3 үйл ажиллагааг  зохион байгуулахаар боллоо.

2022-10-13 00:00:00